ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Isuzu cck Big Bonus Sale

 

กิจกรรม "ISUZU Big Bonus Sale สาขา กิ่งแก้ว"

          ในวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2559 อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัดได้จัดกิจกรรม " Isuzu Big Bonus sale " ณ สาขากิ่งแก้ว โดยภายในงาน มี กิจรรม ทดลองขับ รับฟรี เสื้อ T-Shirt CCK , ตรวจเช็ครถ Isuzu ฟรี 19 รายการ ,แนะนำวิธีการดูแลรักษารถเบื้อต้น ,แนะนำระบบ Insight และ Mimamori ,กิจกรรมทำนาฬิกา DIY ,เล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย และ พิเศษสุด สำหรับ ลูกค้าที่ทำการจองรถใน วันที่ 3-11 ธันวาคม มีการจับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล ราววัลที่ 2 เตาอบไมโครเวฟ Samsung จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 พัดลมตั้งพิ้นHatari จำนวน 2 รางวัล ซึ่ง จับรางวัล วันที่ 11 ธันวาคม 2559 

  

รายชื่อผู้โชคดี งาน Big Bonus Sale สาขา กิ่งแก้ว"

 

1. รางวัลทองคำ มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ : 
คุณ วสันต์ เนตรดี ที่ปรึกษาการขาย คุณ ณัฐพล

2. รางวัล ไมโครเวฟ ได้แก่ :
คุณ ชัยวัฒน์ ชูเมือง ที่ปรึกษาการขาย คุณ สุพัตรา และ คุณ ผกากรอง เงินโคก ที่ปรึกษาการขาย คุณ สุพัตรา

3. รางวัล พัดลมตั้งพื้น ได้แก่ :
บจก.ทารีโก้ ที่ปรึกษาการขาย คุณ พัชรีวรรณ และ คุณ กุลพงศ์ แก้วธรรม ที่ปรึกษาการขาย คุณ ธิติวัฒน์
 

กิจกรรม "ISUZU Big Bonus Sale สาขา เพชรเกษม"

          ในวันที่ 12-19 ธันวาคม 2559 อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัดได้จัดกิจกรรม " Isuzu Big Bonus sale " ณ สาขาเพชรเกษม โดยภายในงาน มี กิจรรม ทดลองขับ รับฟรี เสื้อ T-Shirt CCK , ตรวจเช็ครถ Isuzu ฟรี 19 รายการ ,แนะนำวิธีการดูแลรักษารถเบื้อต้น ,แนะนำระบบ Insight และ Mimamori ,เล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย และ พิเศษสุด สำหรับ ลูกค้าที่ทำการจองรถใน วันที่ 12-19 ธันวาคม มีการจับรางวัล จำนวน 1 รางวัล คือ ทองคำมูลค่า 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล ซึ่ง จับรางวัล วันที่ 24 มกราคม 2560 

  

"รายชื่อผู้โชคดี งาน Big Bonus Sale สาขาเพชรเกษม"

 

1. รางวัลทองคำ มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ : 
หจก.ณัฐวดีขนส่ง ที่ปรึกษาการขาย คุณ ชาญวิทย์