CCK NEWS : ผู้บริหาร Mitsubishi JAPAN เยี่ยมชม Isuzu CCK สาขากิ่งแก้ว


 กิจกรรม ""เยี่ยมชม โชว์รูมและศูนย์บริการ จากคณะผู้บริหาร Mitsubishi JAPAN""

 

      Mr.Keiichi Toma (President Mitsubishi Corporation) และ Mr.Tappei Shimizu (General Manager) เข้าเยี่ยมชม โชว์รูมและศูนย์บริการ อีซูซุซีซีเคแห่งใหม่ สาขากิ่งแก้ว เมื่อในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
         
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "เยี่ยมชม โชว์รูมและศูนย์บริการ จากคณะผู้บริหาร Mitsubishi JAPAN"